Sunnah Nabi Muhammad hendaknya selalu diingat dan terus ditiru. Nabi Muhammad SAW yang menjadi utusan Allah dan contoh langsung untuk umat Islam memang sangat banyak dan mencakup dalam semua lini kehidpan. Namun sayangnya, dunia  masa kini telah terkikis dengan banyaknya