Pendidikan Archive

0

Kewajiban Di Dalam Islam yang Tidak Boleh Ditinggalkan Oleh Muslim

Sebagai seorang muslim pastinya anda sudah mengerti tentang kewajiban di dalam islam yang tidak boleh ditinggalkan oleh muslim. Yang dimaksud kewajiban ialah segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Alloh SWT untuk dikerjakan. Amalan wajib harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Apabila

0

Adab Bertamu Dalam Islam Yang Wajib Diketahui

Islam merupakan agama yang sangat lengkap dalam memberikan panduan untuk kehidupan. Bahkan hingga urusan bertamu pun telah ada adab yang jelas yang diterangkan dalam Al-Quran dan hadits. Ya, semua umat Islam ketika sedang akan bertamu baik memenuhi undangan dari seseorang