Properti Archive

0

Perintah Allah Agar Menjaga Lima Perkara Sebelum Datang Lima Perkara

Salah satu ciri orang yang beriman adalah mereka taat kepada perintah Allah swt dan menjauhi larangan-Nya. Salah satu wujud taat kita kepada Allah antara lain adalah kita rajin dalam beribadah dan saling berbagi dengan sesama. Selain itu, kita juga harus

0

Dosa Besar Dalam Islam yang Membawa Dampak Buruk Di Dunia Dan Di Akhirat

Dosa besar dalam islam yang membawa dampak buruk di dunia dan di akhirat ini harus benar-benar dijauhi oleh orang islam. Islam hadir sebagai agama terakhir yan diturunkan Alloh SWT di dunia melalui Nabi Mohammad SAW. Kehadiran islam merupakan penyempurna agama-agama

0

Persiapan Sholat Jumat Yang Harus Diketahui Para Lelaki Muslim

Tahukah Anda saja yang harus dilakukan lelaki muslim sebelum sholat jumat? Untuk Anda yang beragama Islam yang berjenis kelamin laki-laki maka hendaknya terus menggali ilmu tentang sholat jumat. Ada banyak sekali kajian tentang sholat jumat yang sangat penting diketahui. Dari